wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 2.04.2020 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 1010 - Osób online: 8
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Stepnica ? przetarg na odbiór śmieci - 01.04.2020 | 17:58

Stepnica. Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca tego roku ogłosiła gmina Stepnica.


Szczególnie narażone ? ZOL, DPS i domy seniora. - 01.04.2020 | 17:56

Goleniów. Nowogard. Pacjenci Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Goleniowie i Resku oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie są szczególnie podatni na zakażanie koronawiarusem.


Wiadukt w 4 miesiące - 01.04.2020 | 17:54

Powiat. Za blisko 8 mln zł katowicka firma ma dokończyć wiadukt przy głównym wjeździe do Szczecina od strony naszego powiatu.


Korona wirus w powiecie ? zmiany - 01.04.2020 | 16:58

Powiat. Goleniów. W naszym sąsiedztwie wyryto sześcioro nowych zakażonych ? w powiatach Gryfickim i mieście Szczecin.


ZAZ ? maseczki dla szpitala - 01.04.2020 | 16:55

Goleniów. Goleniowski szpital powiatowy zamówił w Zakładzie Aktywności Zawodowej maseczki ochronne.


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


Korespondencję wrzuć do skrzynki - 30.03.2020 | 09:57

Z uwagi na panująca epidemię oraz konieczność zamknięcia biura dla interesantów, przed wejściem do budynku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja zainstalowana została „SKRZYNKA NA DOKUMENTY”, w której zostawiać można wszelką korespondencję kierowaną do przedsiębiorstwa.  


Zapisy do XXXII Mili Niepodległości - 26.03.2020 | 09:50

W środę, 1 kwietnia rozpoczną się zapisy do tegorocznej, już 32. Goleniowskiej Mili Niepodległości. Organizatorzy mają nadzieję, że do 11 listopada epidemia koronawirusa wygaśnie i nie zakłóci przebiegu tej największej imprezy sportowej w Goleniowie. Na razie zapisać się można będzie jedynie drogą elektroniczną, korzystając z linku https://zapisy.domtel-sport.pl/xxxii-goleniowska-mila-niepodleglosci-o-puchar-burmistrza-gminy-goleniow-v4737 (będzie aktywny od 1 kwietnia 2020). Nowością będzie możliwość wniesienia opłaty startowej przy rejestracji, za pośrednictwem systemu Dotpay. W tym roku czip ma być wklejony w numer startowy, nie będzie już czipów montowanych do buta zawodnika. Takie czipy są standardem w większości dużych biegów. Jak informuje Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapisy osobiste w biurze organizatora będą możliwe dopiero po zniesieniu stanu epidemii w Polsce i zniesieniu obowiązujących dziś ograniczeń w kontaktach między ludźmi.


Nabór na stanowisko zastępcy kierownika w USC - 26.03.2020 | 09:09

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 07.04.2020 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w kadrach Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – pok. 209, tel. 91 46 98 293 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM.


Zmiany w bezpłatnej komunikacji miejskiej - więcej autobusów na GPP - 25.03.2020 | 11:31

W związku z pandemią koronawirusa oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia, od 26 marca br. do odwołania w autobusach komunikacji miejskiej wprowadza się zasadę, aby tylko połowa miejs siedzących w pojeździe była zajęta. W związku z tym, w najbardziej zatłoczonych kursach (linia nr 2 do Goleniowskiego Parku Przemysłowego, kursy nr 1, 2, 3, 5 i 6) podstawione zostaną dodatkowe autobusy. Godziny odjazdów pozostają bez zmian. Wprowadzamy również tymczasowe zmiany w rozkładzie jazdy: w linii nr 1 (Dworzec PKS – Podańsko – Os. Helenów – Dworzec PKS): kurs nr 1 zostaje skrócony i będzie kursować tylko do godz. 7:41, kursy nr 2 i nr 3 zostają zawieszone w linii nr 3 (Dworzec PKS – Helenów – Podańsko – Goleniowski Park Przemysłowy, w tym Komarowo): kurs nr 1 zostaje skrócony i będzie kursować tylko do godz. 9:03, kurs nr 2 rozpoczynać się będzie o godz. 15:04 z Dworca PKS w linii nr 6 (Goleniów - Marszewo - Goleniów) kursy nr 1 i 2 zostają zawieszone  Zmiany obowiązują do odwołania. Pozostałe linie kursować będą bez zmian. Pamiętaj! Siadamy tak, aby miejsce koło nas było wolne!


Transmisje na żywo - 19.03.2020 | 10:57


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


TRZEŹWY KIERUJĄCY - BEZPIECZNIE NA DRODZE - 02.04.2020 | 14:11

Ujawnieni trzej kierujący, w których organizmie stwierdzono alkohol - efekt porannych działań pk "Trzeźwy kierujący - bezpiecznie na drodze".W dniu 14 października 2019 r., policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, przeprowadzili działania własne pod kryptonimem "Trzeźwy kierujący - Bezpiecznie na drodze". Podczas przeprowadzonej akcji ujawniono jednego nietrzeźwego rowerzystę, oraz dwóch nietrzeźwych kierujących samochodami, pierwszy z nich kierował pojazdem mając 0,57 promila alkoholu we krwi, natomiast drugi - 1,16 promila alkoholu we krwi. Działania, które odbyły się na drogach powiatu goleniowskiego miały na celu wyeliminowanie kierujących, którzy siadają za kierownicę po spożyciu alkoholu.Przypominamy, że kierowanie pojazdami pod wpływem środków odurzających oraz alkoholu stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego i może skutkować utratą prawa jazdy.sierż. Joanna Podbiegło


Cena wywozu śmieci w górę, to pewne. Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie - 02.04.2020 | 14:11

Komisja warta do obejrzenia przez mieszkańców Gminy. Ile zapłacimy za wywózkę śmieci jeszcze nie wiadomo choć padają już propozycje cenowe. Gmina chce nadal oprzeć się na opłacie za osobę - ZAMELDOWANĄ. Takich osób mamy w gminie prawie 35 tys, a jakoś zapomina się przy okazji, że w naszej gminie mieszka oprócz tego od 10 tys do około 12,5 tys obcokrajowców bez stałego meldunku. Część radnych opowiada się za opłatą mierzoną przeliczaniem zużycia wody,, tylko jak policzyć opłatę w budynkach nieopomiarowanych. Radni wyrazili bardzo jasno swoją opinię na temat umieszczenia w tej sprawie ankiety do wypełnienia i zebrania opinii od mieszkańców. Niestety nie były to słowa miłe dla ekipy burmistrza. jak na razie gminni urzędnicy nie mają pomysłu jak sprawiedliwie obciążać za wywóz śmieci, a wszystko wskazuje na to, że zaserwują nam mieszkańcom kolejny pasztet. Pasztet, który pokryje straty gminy lecz niekoniecznie będzie uwzględniał sprawiedliwie obciążenie dla naszej kieszeni.  Porządek posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 17 października 2019 r.1.  Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku       posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).2.   Dyskusja nad zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.3.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.   4.  Zakończenie posiedzenia.    A.B.    


Energopol nie wywiązuje się z umów. GDDKiA reaguje - 02.04.2020 | 14:11

Odstąpiliśmy z winy Wykonawcy od umów na budowę obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo z firmą Energopol Szczecin S.A. Przygotowujemy przetargi na dokończenie tych inwestycji. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić nowe postępowania.Nie ma zgody na lekceważenie zapisów umownychFirma Energopol Szczecin S.A. zgodnie z Subklauzulą 15.2 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK) otrzymała oświadczenia o odstąpieniu od umów na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i na rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo na połączeniu A6 i DK10. Przyczyny odstąpienia od tych kontraktów leżą po stronie Wykonawcy. Firma Energopol Szczecin S.A. nie wywiązywała się z zawartych umów, wstrzymała zasadnicze roboty na tych inwestycjach. Wykonawca został wezwany do wykonania określonych zaległych robót we wskazanych terminach zgodnie Subklauzulą 15.1 SWK, z czego się nie wywiązał.Brak działań WykonawcyGDDKiA dokładała wszelkich starań dla dokończenia zawartych kontraktów. Cykliczne spotkania z Wykonawcą, który deklarował chęć dokończenia inwestycji, nie przyniosły rezultatu.Wykonawca otrzymał maksymalny możliwy według Szczególnych Warunków Kontraktu termin na poprawienie sytuacji. Kolejne składane deklaracje o przedstawieniu nowego podwykonawcy i wznowieniu robót nie były przez Wykonawcę wypełniane. Mając na względzie dobro realizowanych inwestycji i interes podatników, GDDKiA musiała podjąć decyzję o odstąpieniu od umów.Gwarancje bankowe uruchomioneZostały uruchomione gwarancje należytego wykonania, którymi były zabezpieczone kontrakty. Kwota zajętych gwarancji wynosi około 50 mln złotych. Środki te pozwolą na pokrycie zobowiązań nienależytego wykonywania kontraktu przez Energopol Szczecin, takich jak płatności wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z zapisów umownych, będziemy egzekwować od firmy Energopol Szczecin S.A. należności z tytułu kar umownych. Opóźnienia w realizacji i brak robótObwodnica WałczaBudowa obwodnicy powinna się zakończyć 31 maja tego roku. Do zakończenia inwestycji brakuje zaledwie około 15 % zaawansowania. Do wykonania zostało jeszcze przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych. Wykonawca posiada na miejscu wytwórnie mas bitumicznych i zgromadzone kruszywa, pomimo tego wstrzymał roboty zasadnicze niezbędne do zakończenia kontraktu. Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania Wykonawcy. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu do poprawienia nie zostały dotrzymane.Węzeł KijewoNa węźle drogowym Szczecin Kijewo osiągnięte zaawansowanie rzeczowe wyniosło zaledwie niespełna 20%, pomimo upływu około 70% czasu trwania kontraktu. Roboty realizowane w ostatnim czasie na węźle drogowym ograniczały się do przebudowy ważnej magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin (?Miedwianka?), która w swojej zasadniczej części została ukończona. Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania Wykonawcy. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu do poprawienia nie zostały dotrzymane.Brak płatności dla podwykonawców przez Energopol SzczecinFirma Energopol Szczecin w tym roku przestała płacić podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na obwodnicy Wałcza i węźle Kijewo. Wobec niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich zobowiązań zostały wdrożone instrumenty prawne i kontraktowe chroniące podwykonawców, usługodawców i dostawców.Płacimy podwykonawcom bezpośrednioGDDKiA uruchomiła płatności bezpośrednie dla podwykonawców, potrącając te kwoty z należności przewidzianych dla Wykonawcy. Łącznie do tej pory zapłaciliśmy podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom na obwodnicy Wałcza 28,4 mln złotych, kolejne wnioski na 5,8 mln złotych są w rozpatrywaniu, natomiast na węźle Szczecin Kijewo kwota zapłacona to 3,5 mln złotych, a 0,5 mln złotych jest rozpatrywane. Wszelkie podmioty realizujące roboty, usługi, czy dostawy na tych kontraktach, będące przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, mogą się cały czas zgłaszać do GDDKiA z wnioskami o płatność bezpośrednią.GDDKiA wypełniała obowiązki inwestoraObwodnica WałczaKontrakt na budowę obwodnicy o wartości około 430,5 mln złotych podpisano w końcu 2015 roku i pierwotny termin zakończenia inwestycji wypadał w maju 2018 roku. Wykonawca otrzymał przedłużenie czasu na ukończenie o rok ze względu na trudne warunki atmosferyczne w 2017 roku oraz konieczność wprowadzenia zmian projektowych. W związku z aneksem wykonawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w kwocie około 10 mln złotych. Przedstawiciele GDDKiA wspólnie z Inżynierem Kontraktu starali się jak najszybciej rozwiązywać wszelkie problemy i działać tak, aby roboty mogły być realizowane.Zamawiający wykazywał maksimum współpracy, starając się wspierać Wykonawcę w kwestii pozyskania materiałów niezbędnych do budowy drogi. W ostatnich miesiącach również odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania monitorujące w sprawie roszczeń Wykonawcy i problemów na kontrakcie. Pomimo wszelkich działań podejmowanych przez GDDKiA, wykonawca nie zmobilizował się do kontynuowania prac zgodnie z zapisami kontraktowymi.Węzeł Szczecin KijewoKontrakt na rozbudowę węzła o wartości około 56 mln złotych podpisano we wrześniu 2017 roku z terminem zakończenia w lipcu 2020 roku. Kontrakt obejmował również okres projektowania, ale dotyczyło to głównie przebudowy gazociągu. Pozwolenie na budowę było uzyskane wcześniej przez GDDKiA.Wykonawca do zasadniczych robót przystąpił dopiero w październiku 2018 roku. GDDKiA na bieżąco regulowała wszelkie płatności dla Wykonawcy. Przedstawiciele GDDKiA wspólnie z Inżynierem Rezydentem starali się wspierać Wykonawcę w rozwiązywaniu wszelkich problemów, takich jak na przykład uzyskiwanie warunków od gestorów sieci, wsparcie w pozyskiwaniu materiałów itd. 


Ostatni moment aby się zapisać. Startuje Goleniowska Mila Niepodległości. - 02.04.2020 | 14:11

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegania do udziału w Goleniowskiej Mili Niepodległości pod adresem www.mila.goleniow.pl można zapisać się do udziału w biegach, które odbędą się tradycyjnie 11 listopada 2019r. w Goleniowie.   Krótka historia Mili.Jedenastego listopada 1989 roku w wolnej Polsce po raz pierwszy w Goleniowie została zorganizowana impreza biegowa pod nazwą Goleniowska Mila Niepodległości. Celem głównym tej imprezy było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, które po latach zostało przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. Poprzez organizację imprezy sportowej - biegów dzieci, młodzieży i dorosłych Goleniów zapoczątkował sportowe świętowanie kolejnych rocznic Odzyskania Niepodległości przez Polskę. To w Goleniowie nieprzerwanie od 1989 roku są organizowane najstarsze biegi w Polsce upamiętniające ten ważny dla Polaków dzień Narodowego Święta Niepodległości.Bieganie w Goleniowskiej Mili Niepodległości stało się bardzo modne i popularne. Mila z małej lokalnej, amatorskiej, spontanicznie organizowanej imprezy przekształciła się w pełni profesjonalną imprezę biegową posiadającą własną markę.          


TO JEST STRONA ARCHIWALNA !!! - 02.04.2020 | 14:11

TO JEST STRONA  ARCHIWALNA portalu Goleniow.net !Aktualny portal dostępny jest pod tym linkiem:GOLENIOW.NET - AKTUALNOŚCI   Strona ta już nie będzie aktualizowana, a wszelkie treści dostępne tutaj będą archiwalne. Redakcja Goleniow.net Wyłączamy, również możliowść się logowania dla aktualnych zarejestrowanych czytelników, których zapraszamy do rejestracji na nowej stronie.                                  
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay