wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 15.10.2019 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 946 - Osób online: 2
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Wbił się pod ciężarówkę - 15.10.2019 | 12:28

Do niezwykle groźnie wyglądającego wypadku doszło w minioną sobotę na drodze S3 w pobliżu węzła Goleniów - Południe.


Jak agitował burmistrz - 14.10.2019 | 16:42

Przed wyborami Robert Krupowicz zachęcał do głosowania w wyborach, które przejdą do historii "jak żadne inne"


Dwa oblicza spotkania - 14.10.2019 | 14:46

Dwoje znakomitych artystów - Krzesimir Dębski oraz Anna Jurksztowicz - było w czwartkowe popołudnie gośćmi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. On to uznany polski kompozytor muzyki współczesnej i filmowej (m.in. do filmu "Ogniem i mieczem") oraz skrzypek jazzowy, ona - wokalistka jazzowa. Łączy ich małżeństwo i... Wołyń.


- 14.10.2019 | 13:32

W wynikach wyborów parlamentarnych zwraca uwagę to, że na poziomie politycznym łamane przez partyjny...


W powiecie wygrało PiS [AKTUALIZACJA] - 14.10.2019 | 12:41

Prawo i Sprawiedliwość dość wyraźnie wygrało wybory parlamentarne w powiecie goleniowskim. Koalicja Obywatelska była górą tylko w gminie Goleniów.


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


USC przez dwa dni krócej - 14.10.2019 | 14:17

Informujemy, że w dniach 16 i 17 października br. (środa-czwartek) Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny do godz. 14:30.  Za utrudnienia przepraszamy.


Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP - 14.10.2019 | 10:26

W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przeprowadzone 13 października 2019 r. w gminie Goleniów oddano 15.536 głosów (wyniki z 19 na 20 obwodowych komisji wyborczych). W wyborach do Sejmu RP na KKW Koalicja Obywatelska Po .N IPL Zieloni oddano 5.511 głosów (35,47%), KW Prawo i Sprawiedliwość 5.191 głos (33,41%), KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 2.272 głosóy (14,62%), KW Polskie Stronnictwo Ludowe 1.406 głosów (9,05%), KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 1.156 głosów (7,44%). W wyborach do senatu RP 10.064 głosy (62,75%) uzyskała Magdalena Kochan(KKW KO PO .N IPL Zieloni), a 5.973 głosy (37,25%) Edward Kosmal (KW PiS). Protokoły obwodowych komisji wyborczych, zawierające wyniki głosowań na poszczególnych kandydatów, dostępne są w oficjalnym serwisie Państwowej Komisji Wyborczej.


Wybieramy posłów i senatorów RP - 11.10.2019 | 12:57

Już w najbliższą niedzielę, 13 października 2019 r. o godz. 7:00 otworzone zostaną lokale wyborcze i można będzie oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przypominamy: głosować można do godz. 21:00, należy mieć ze sobą i okazać komisji dokument potwierdzający tożsamość, aby głos był ważny, stawiamy znak "X" tylko przy jednym kandydacie na całej karcie do Sejmu RP i przy jednym na karcie do Senatu RP, lista siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz granic obwodów głosowania jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie, rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenach wiejskich do obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na naszej stronie. Zachęcamy do skorzystania z czynnego prawa wyborczego i oddania głosu w niedzielnych wyborach.


Program "Społecznik" - konsultacje - 10.10.2019 | 14:22

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021". Spotkanie informacyjne na temat II naboru odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie przy Placu Wolności 8 w sali 18 w poniedziałek, 14 listopada 2019 r. w godzinach: 16:00, 17:30,  17:30, 19:00. Indywidualne konsultacje poprowadzi Animatorka Lokalna Bożena Zarecka – subregion B.


Sukces SP nr 5 - 10.10.2019 | 14:09

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie przystąpiła do konkursu #OSEwyzwanie ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Zdobyła jedną z nagród głównych: mobilną pracownię komputerową, a także dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu. Uczniowie będą też mogli korzystać z mLegitymacji – elektronicznej wersji tradycyjnego dokumentu, który zawsze będą mieć przy sobie, w telefonie.  „Spełniliśmy wszystkie warunki konkursu, a jednym z nich było stworzenie pracy plastycznej – plakatu „ Smart szkoła”, którego autorami są Nadia, Maja i Marek. Nagrodę odebraliśmy na Konferencji OSERegio zorganizowanej w Policach, w której wzięli udział członkowie kierownictwa oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, a także eksperci zajmujący się nowymi technologiami w edukacji” - informuje pani Julita Olesińska, wicedyrektorka SP nr 5. {gal width=321 height=200}aktualnosci/2019/10-10-sp5{/gal}


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


W Mostach nie odpuszczają - 15.10.2019 | 11:46

Zawiązał się Komitet mieszkańców Mosty - Zachodniopomorskie, który postanowił przybliżyć oraz zainteresować szersze grono społeczne planem budowy (dodać należy, że nad głównym zbiornikiem wody pitnej m.in. dla Gminy Goleniów) instalacji do przetwarzania odpadów na terenie wyrobiska Mosty.Czy lepiej dmuchać na zimne, czy wręcz przeciwnie, czekać na rozwój wypadków? Logika nakazuje wybrać pierwsze rozwiązanie, gdyż jeden ze scenariuszy zakłada możliwość zatrucia wody, a tym samym skazanie w najlepszym wypadku mieszkańców Gminy Goleniów na drastyczne podwyżki w opłatach za wodę pitną oraz jej racjonowanie. Czego oczekuje Komitet?  W skrócie - poważnego podejścia władz do problemu m.in. zbadania przyczyn zmiany koloru wody na dnie wyrobisk, które spowodowało zanik jakiejkolwiek formy życia w obrębie zbiorników oraz dogłębnej analizy wpływu na środowisko planowanej inwestycji. Poniżej zamieszczamy list Komitetu mieszkańców Mosty - Zachodniopomorskie. Dzień Dobry .  Jako komitet społeczny Mosty Zachodniopomorskie pragniemy przybliżyć oraz zainteresować szersze grono społeczne a w szczególności ich przedstawicieli planem budowy przez firmę Len?Kruszywa instalacji do przetwarzania odpadów na terenie wyrobiska Mosty. Dlatego pozwoliliśmy sobie na przesłanie tego listu do Pani/Pana prosząc o wyjątkowo uważne przeczytanie. Oczekujemy w miarę możliwości wsparcia merytorycznego oraz czujności w dalszych poczynaniach administracyjnych. A TO WSZYSTKO TO NAD NASZYM ZBIORNIKIM WODY PITNEJ 123. 23 września do Gminy Goleniów wpłynął Raport o Oddziaływaniu na Środowisko PRZETWÓRNI ODPADÓW MOSTY, tj. fabryki, w której każdego dnia, w trybie pracy dzień i noc ma być przetwarzane łącznie do 350 tonodpadów na godzinę. Inwestor (LEN KRUSZYWA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie) podaje lakonicznie, że w ww. instalacjach, planowanych do posadowienia na działce nr 162/15 wytwarzać będą ?mieszankę stabilizowaną?. Produkt ten ma powstawać z wody, cementu, kruszyw oraz różnorodnych odpadów, w tym zawierających substancje niebezpieczne (o których więcej poniżej). Oprócz tej mieszanki (do której mają trafić substancje niebezpieczne) produktem instalacji mają te same w zasadzie odpady mineralne, które stanowiły wsad, jak materiał ceramiczny, piaski, kamienie, gruz ceglasty, odpady z remontów, czy z przebudów dróg. Inwestor nie podaje jednak, jaki proces fizykochemiczny pozwoli na podział na mieszankę (zawierającą substancje niebezpieczne) oraz na resztę (odpady mineralne). W Raporcie brak jest jakichkolwiek danych o urządzeniu bądź procesie, który miałby pozwolić na takie rozdzielenie. Raport stanowi, że w toku pracy Przetwórni Odpadów Mosty, Spółka LEN KRUSZYWA sama wybierze i opłaci laboratorium, które jako jedyne będzie orzekać, czy wyprodukowana ?mieszanka stabilizowana? jest użyteczna, czy też nie. Jeśli okaże się użyteczna (wskazano, że może posłuży do budowy dróg, czy umacniania wałów przeciwpowodziowych), wówczas Inwestor będzie ją sprzedawać innym podmiotom, pod warunkiem jednakowoż, że znajdą się podmioty zainteresowane zakupem tej mieszanki. W przypadku, gdy nabywcy się jednak nie znajdą, cała mieszanka zostanie zrzucona do któregoś z wyrobisk na terenie Kopalni Mosty. Tu należy przypomnieć, że zrzucane będą odpady zawierające liczne substancje niebezpieczne oraz, że pod dnem wszystkich wyrobisk kopalni Most znajduje się Główny Zbiornik Wody Podziemnej 123, który jest jedynym rezerwuarem wody do picia dla Goleniowa oraz dla Stargardu, a pośrednio również dla Szczecina (zasila jezioro Miedwie). Woda do produkcji. Spółka LEN KRUSZYWA planuje wykopać na terenie przetwórni studnię, z której będzie można pobierać do 35 m? wody na godzinę. Raport stanowi, że w procesie produkcji, pobór wyniesie 17 m?/h, jednak z praktyki wiadomo, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy ograniczenia poboru wody ze studni prywatnej, co w konsekwencji może spowodować dalsze niedobory wody , które już dziś są wyraźnie odczuwalne w przydomowych studniach np. w miejscowości Pogrzymie. Poniżej przykładowa lista odpadów, które będą przywożone do planowanej do posadowienia Przetwórni Odpadów Mosty (wg Raportu wyciąg z tzw. odpadów Q*): - odpady zawierające rtęć - wapno zawierające związki arsenu - szkło odpadowe zawierające metale ciężkie - poreakcyjne odpady związków wapnia zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi - odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne - odpady z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne - smoła i produkty smołowe oraz asfalt zawierający smołę - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów - odpady po chemicznej i fizycznej obróbce i wzbogacaniu rud metali, rud siarkowych i fosforowych, czy ze wzbogacania węgla - żużle, pyły i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne. Na chwilę obecną Raport wskazuje 162 rodzaje tego typu odpadów, zaś ilość jaka jest wstępnie planowana do przetwarzania to 252 tys. ton rocznie tych odpadów. Jak stanowi schemat instalacji przetwórni zawarty w Raporcie, odpady będą mieszane z wodą, piaskiem i cementem, dalej zostaną skierowane na mieszalnik, następnie w formie produktu do zbiornika na produkt, gdzie nastąpi rozdzielenie na ww. ?mieszankę stabilizowaną? (która, wg planu ma zawierać wszystkie niebezpieczne substancje) oraz na odpad, czyli minerały jak piasek i kamienie oraz odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpad z gruzu ceglastego i odpadowych materiałów ceramicznych. W Raporcie brak jest jakichkolwiek informacji o sposobie podziału zawartości zbiornika na na ów produkt (mieszankę) oraz na wspomniany odpad mineralny. Nie podano jaki proces fizykochemiczny zajdzie, aby takie rozdzielenie nastąpiło. Zachodzi obawa, że żadnego procesu nie będzie, a cała ta instalacja ma pozwolić na prawne usankcjonowanie zwożenia do Mostów niebezpiecznych odpadów i ich składowanie bezpośrednio nad Głównym Zbiornikiem Wody Pitnej nr 123. Hałas. Najbliższa zabudowa rodzinna znajduje się w odległości 1000 m od instalacji składającej się m.in. z dozowników, mieszalników, przenośników, taśmociągów, wibratorów, pomp, czy ładowarek, które mają pracować w DZIEŃ i w NOCY (20h/d). Dodatkowo zdecydowanie zwiększy się natężenie ruchu ciężkich pojazdów, które już w tej chwili są bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Łączna ilość ciężarówek obsługujących zarówno działalność wciąż czynnej kopalni oraz przetwórni to kilkaset na dobę. Warto pamiętać, że w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni mieszkają setki ludzi oraz znajduje się przedszkole, świetlica, czy zabytkowy pałac. W podsumowaniu należy wskazać, że zarówno Inwestor, jak i autorzy Raportu napisanego na zlecenie i za pieniądze tegoż Inwestora zaledwie w kilku miejscach zdawkowo wspomnieli o Głównym Zbiorniku Wody Podziemnej nr 123, który znajduje się bezpośrednio pod Kopalnią Mosty. Jak czas pokazał, już samo pozwolenie na przetwarzanie w kopalni Mosty odpadów, które zostało wydane Spółce LEN KRUSZYWA w 2015 r., stało się źródłem niepokojów społecznych, gdyż od tego czasu obserwuje się zmianę koloru wody na dnie wyrobisk na bardzo nienaturalny, zniknięcie wcześniej występujących ryb, zaniku jakiejkolwiek formy życia w obrębie zbiorników.Tym samym rozszerzanie działalności odpadowej tej Spółki, w tym miejscu, wydaje się w pełni uzasadniać troskę każdego z nas o stan środowiska naturalnego i życie okolicznych mieszkańców.  Z poważaniem Komitet mieszkańców Mosty -Zachodniopomorskie   


Wykład o ks. Popiełuszce w 35. rocznicę śmierci - 15.10.2019 | 11:46

  Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej zaprasza na wykład dr Zbigniewa Stanucha "Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Historia porwania i śmierci" w 35 rocznicę wydarzenia, 17 października o godz.17.00 w "Żółtym Domku" przy ul. Pocztowej 2.  Wstęp wolny.


S6 sięgnęła do Koszalina - 130 km nowej drogi ekspresowej przejezdne - 15.10.2019 | 11:46

S6 sięgnęła do Koszalina - 130 km nowej drogi ekspresowej przejezdneierowcy mogą już korzystać całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem, a Koszalinem o długości około 130 km. Dzisiaj w został udostępniony do ruchu odcinek od Kołobrzegu do Koszalina o długości 44,2 km. Nowa S6 skróci czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina o około 40 minut. Oddanie do ruchu drogi S6 podwoiło długość dróg szybkiego ruchu w województwie zachodniopomorskim. Trasa ta zapewni skomunikowanie Koszalina i środkowego Pomorza z siecią dróg ekspresowych i autostrad, wcześniej obszar ten był pozbawiony jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu. Koszt całej S6 Goleniów-Koszalin to około 3,9 miliarda złotych, inwestycja była współfinansowana ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania sięgnęła 1,55 miliarda złotych.Uruchamianie drogi S6Jako pierwszy, w maju tego roku do ruchu został oddany odcinek łączący drogę S3 w rejonie Goleniowa z obwodnicą Nowogardu. Na odcinku Nowogard-Płoty od sierpnia jedziemy już nową S6, na razie jeszcze jedną jezdnią. Kolejne odcinki zostały oddane do ruchu 30 września 2019, były to dwa odcinki łączące Płoty z Kołobrzegiem.Oddane dzisiaj do użytkowania odcinki między Kołobrzegiem, a Koszalinem wraz z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa umożliwią spięcie całej trasy S6 w funkcjonalną całość. Na odcinku Ustronie Morskie-Koszalin jeszcze przez najbliższe tygodnie będą wykonywane prace wykończeniowe, w szczególności poza jezdniami drogi ekspresowej.Do końca października zostanie jeszcze udostępniony odcinek obwodnicy Koszalina i Sianowa do węzła Koszalin Wschód oraz druga jezdnia na odcinku Nowogard-Płoty.Nowy przebieg przez KołobrzegPlanowanie drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim rozpoczęło się kilkanaście lat temu. W 2010 roku została uzyskana decyzja środowiskowa, w której określono przebieg drogi. Ekspresowa ?szóstka? na odcinku od miejscowości Modlimowo do Koszalina została poprowadzona nowym przebiegiem w kierunku na Kołobrzeg i dalej do Koszalina.Dzięki temu nie trzeba było budować dróg S6 i S11 obok siebie na odcinku 30 km, komunikację zapewnia wspólny przebieg tych dróg od Kołobrzegu do Koszalina. W kolejnych etapach prac przygotowawczych została opracowana Koncepcja Programowa i wykonane badania geologiczne. Dla obwodnicy Koszalina i Sianowa przygotowano projekt budowlany.7 odcinków realizacyjnychCałą drogę od Goleniowa (połączenie z S3) podzielono na 7 odcinków realizacyjnych, 6 fragmentów od Goleniowa do Koszalina realizowanych w formule projektuj i buduj oraz realizowaną w formule buduj obwodnicę Koszalina i Sianowa. Umowy z wykonawcami były sukcesywnie podpisywane od września 2015 roku do początku 2016 roku. Roboty realizowali następujący wykonawcy: Budimex S.A. (Goleniów-Nowogard i Płoty-Kiełpino), Mosty Łódź S.A. (Nowogard-Płoty), Polaqua i Dargados (Kiełpino-Kołobrzeg), PORR S.A. (Kołobrzeg-Ustronie oraz obwodnica Koszalina i Sianowa) i Strabag S.A (Ustronie-Koszalin).Roboty na odcinkach projektuj i buduj ruszyły wiosną 2017 roku po zakończeniu fazy opracowywania dokumentacji projektowych. Roboty były finalizowane w 2019 roku. Na obwodnicy Koszalina i Sianowa wystąpiły problemy z podłożem, co spowodowało konieczność zmiany projektu na części odcinka. Dlatego w tym roku gotowe będzie 12 spośród 20 km tej obwodnicy.16 węzłów drogowych i 146 mostów i wiaduktówDroga S6 to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Trasa jest w pełni bezkolizyjna, wjazd na drogę i zjazd z niej jest możliwy przez węzły drogowe, których powstało łącznie 16. Na całej trasie powstało 146 obiektów mostowych. Budowa drogi obejmuję również 3 pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Na MOP trwają jeszcze prace, jako pierwszy powinien zostać udostępniony MOP Jarkowo miedzy Kiełpinem, a Kołobrzegiem.Na MOP Wyszogóra i Jarkowo będą jeszcze wykonywane stacje benzynowe i restauracje, przetargi na dzierżawę wkrótce się rozpoczną. Zarządzanie i utrzymanie drogi umożliwią 3 obwody drogowe powstałe przy węzłach. W ramach inwestycji powstał również system zarządzania ruchem z wieloma kamerami, czujnikami i tablicami zmiennej treści, który będzie sukcesywnie wdrażany w użytkowanie.Dalsza realizacja S6Około 120 mln zapewnionych na przygotowanie S6 na odcinku Koszalin - Słupsk złotych umożliwiło ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów budowlanych, a po ich opracowaniu na uzyskanie decyzji ZRID i wykup nieruchomości.W 2021 roku ten fragment S6 będzie gotowy do realizacji. Obecnie ruszają roboty na odcinkach w województwie pomorskim łączących miejscowość Bożepole Wlk. z obwodnicą trójmiasta (Trasa Kaszubska). Także w kolejnych latach następne fragmenty drogi S6 będą sukcesywnie realizowane.  


Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w Gminie Goleniów - 15.10.2019 | 11:46

 Podajemy Oficjalne Wyniki ze wszystkich komisji w Powiecie Goleniowskim w procentach: Goleniów - dane z 19 na 20 obwodowych komisji wyborczych (100%)KO - 35,66%PiS - 33,34%SLD - 14,65%PSL - 8,83%Konfederacja - 7,52%Nowogard - dane z 18 na 18 obwodowych komisji wyborczych (100%)PiS - 35,76%KO - 23,20%PSL - 19,19%SLD - 16,99%Konfederacja - 4,85% Maszewo - dane z 5 na 5 obwodowych komisji wyborczych (100%)PiS - 45,69%KO - 24,78%SLD - 12,39%PSL - 10,37%Konfederacja - 6,76% Osina - dane z 2 na 2 obwodowych komisji wyborczych (100%)PiS - 47,23%KO - 20,58%PSL - 15,59%SLD - 12,24%Konfederacja - 4,35%Stepnica - dane z 3 na 3 obwodowych komisji wyborczych (100%)PiS - 37,46%KO - 31,42%SLD - 14,54%PSL - 9,69%Konfederacja - 6,88%Przybiernów - dane z 3 na 3 obwodowych komisji wyborczych (100%)PiS - 48,08%KO - 22,87%PSL - 13,50%SLD - 9,76%Konfederacja - 5,80% Pod tym linkiem można na stronie PKW sprawdzić jak wygladały wyniki w poszczególnych komisjach z 20 w Gminie Goleniów  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz przekazał, informację o podziale mandatów w Sejmie z podziałem na ilość uzyskanych mandatów, przedstawia się to następująco: PSL - 1 578 523 głosy - 8,55 proc. To oznacza 30 mandatówPiS - 8 510 930 głosy -  43,59 proc. To oznacza 235 mandatówSLD - 2 319 946 głosy - 12, 56 proc. To oznacza 49 mandatówKonfederacja WiN - 1 256 953 głosy - 6,81 proc. To oznacza 11 mandatówKoalicja Obywatelska - 5 060 355 głosy - 27,4 proc. To oznacza 134 mandaty.Mniejszość niemiecka (niewymagany próg pięcioprocentowy) -  32 094 głosy - 0,17 proc. 1 mandatW wyborach do Senatu W okręgu nr 98 obejmującym nasz powiat oraz gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, łobeski i Świnoujście wygrała Magdalena Kochan (PO). Zdobyła 135 041 głosów, co stanowi poparcie 58,29 proc. Jej kontrkandydat Edward Kosmal z PiS zdobył 96 628 głosów. Swój głos oddało na niego 41,71 proc. wyborców. (red.)


No tośmy wybrali, lista Posłów i Senatorów z województwa - 15.10.2019 | 11:46

Lista Posłów i Senatorów z podziałem na komitety i ilość otrzymanych głosów.POSŁOWIE Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZieloniSławomir Nitras - 78 513 głosówArkadiusz Marchewka - 30 047Piotr Zientarski - 18 771Magdalena Filiks - 14 224Grzegorz Napieralski - 11 766Marek Hok - 11 572Jerzy Hardie-Douglas - 10 280Artur Łącki - 5 668 Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwośćMarek Gróbarczyk - 58 912Czesław Hoc - 33 083Paweł Szefernaker - 22 116Małgorzata Golińska - 16 497Leszek Dobrzyński  - 14 105Michał Jach - 11 881Artur Szałabawka - 11 346 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy DemokratycznejDariusz Wieczorek - 24 924Małgorzata Prokop Paczkowska - 15 300Katarzyna Kotula - 7 557 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo LudoweJarosław Rzepa - 12 622Radosław Lubczyk - 6 712SENATOROWIETomasz Grodzki - 149 245Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni Magdalena Kochan - 135 041Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni Janusz Gromek - 59 348Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni Stanisław Gawłowski - 44 956Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay