wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 19.04.2018 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 768 - Osób online: 13
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Goleniów 1968 - 19.04.2018 | 12:59

Prawie półgodzinny film nakręcony amatorską kamerą 8mm w Goleniowie w 1968 roku, zamieszczony został na stronie goleniow.pl.


Sukces Martynki - 19.04.2018 | 12:38

Praca dziewięcioletniej Martynki Wieczorek z pracowni plastycznej GDK uznana została za najlepszą do promocji przedstawienia "Czerwony Kapturek", którego premiera odbędzie się 19 maja 2018 roku w Teatrze Lalek "Pleciuga".


- 19.04.2018 | 12:15

Wbrew dość powszechnemu etykietowaniu nas nie tylko za granicą, ale i niestety w Polsce jako antysem...


Żonkil - symbol bohaterstwa - 19.04.2018 | 11:45

75 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, w warszawskim getcie wybuchło powstanie. Było to zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych.


- 18.04.2018 | 16:18

Czy zlecenie dobrej znajomej burmistrza wykonania pomnika może budzić wątpliwości natury moralnej cz...


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


Procedura w sprawie rzeźby Józefa Piłsudskiego - 18.04.2018 | 14:00

Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że postępowanie w sprawie zadania „Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby figuratywnej upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego” zostało przeprowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 290/2016 z dnia 30.12.2016, opublikowanym w BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Postępowanie zostało rozpoczęte dnia 8 stycznia 2018 r. pismem Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych UGiM do Burmistrza Gminy Goleniów wnioskującym o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł, a poniżej progu 30 tys. euro. W tej sytuacji procedurę można prowadzić w trybie zapytania ofertowego.Dnia 29 stycznia 2018 burmistrz powołał komisję mającą przeprowadzić postępowanie. W jej skład weszli: wiceburmistrz Tomasz Banach, dyrektor Mażena Domańska, dyrektor GDK Aleksandra Holz oraz pracownica UGiM Edyta Tomala (sekretarz komisji).1 lutego 2018 rozesłano zapytania ofertowe do trzech pracowni artystycznych. Adresatami byli: Biryło Architekci Przemysław Biryło, Warsztat Tworzenia Magdalena Karłowicz Iwanicka oraz Pracownia Rzeźbiarska Monika Szpener. Cała trójka ma doświadczenie w wykonywaniu zleceń o charakterze tego, które chciała zlecić Gmina Goleniów. W załącznikach szczegółowo opisano zadanie, które było przedmiotem postępowania.26 lutego 2018 otwarto jedyną ofertę, jaka wpłynęła do UGiM Goleniów. Złożyła ją Monika Szpener. Oferta została wyceniona na 78 tys. zł. Dnia 1 marca 2018 r. komisja stwierdziła, że oferta Moniki Szpener spełnia warunki formalne i merytoryczne. Burmistrz Robert Krupowicz tego samego dnia zatwierdził wybór wykonawcy zlecenia. Umowa między Burmistrzem Gminy Goleniów a panią Moniką Szpener została podpisana 12 marca br. Umowa przewiduje, że artystka wykona projekt rzeźby i opracuje koncepcję rozwiązania przestrzennego postumentu i umiejscowienia na nim rzeźby, a także koncepcję zagospodarowania terenu przyległego. Sama rzeźba ma być dostarczona do dnia 28 września 2018 r.   Monika Szpener – artystka-rzeźbiarka i pracownik naukowo-dydaktyczny na kierunku Wzornictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na kierunku Rzeźba na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł doktora otrzymała w 2011 roku. Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą i działaniami przestrzennymi, tworząc interdyscyplinarne instalacje, monumentalne obiekty czy prace typu site-specyfic i re-design. Ma doświadczenie w tworzeniu i renowacji rzeźb figuratywnych. Zrealizowała szereg projektów artystycznych na zlecenia podmiotów prywatnych jak i we współpracy z instytucjami kultury. Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczka festiwalów artystycznych w kraju i za granicą. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Kuratorka wydarzeń artystycznych. Pomysłodawczyni oraz kuratorka Remondis Art Corner w Szczecinie, miejsca w przestrzeni publicznej gdzie realizowane były monumentalne obiekty rzeźbiarskie. Od 2017 kuratorka Galerii Jedna/Druga w Szczecinie.


Sprostowanie nieprawdziwej informacji - 17.04.2018 | 16:23

W tekście pt. „Odwleczona budowa dworca w Goleniowie – realizacja do 2023 roku?”, opublikowanym 17.04 2018 na portalu www.goleniow.net.pl podane zostały nieprawdziwe informacje, celowo mające wprowadzić w błąd opinię publiczną. Anonimowy autor tekstu pisze:„Sztandarowa inwestycja zaplanowana przez administrację obecnego Burmistrza, słuchając słów urzędników, wydawała się łatwa i szybka do realizacji. Wyszło jak zawsze.” To całkowita nieprawda. Nikt z pracowników UGiM zaangażowanych w prace nad centrum przesiadkowym w Goleniowie nigdy nie mówił, że ta inwestycja będzie „łatwa i szybka”. Przeciwnie: podkreślano, że jest trudna, bo wymaga mnóstwa uzgodnień, niełatwej współpracy z PKP, a prowadzona będzie z utrzymaniem ruchu pasażerskiego i towarowego. Do tego – bardzo kosztowna. Przetarg na wykonanie inwestycji rozpisano na początku tego roku, bo dopiero niedawno zakończyła się procedura przejmowania przez Gminę Goleniów gruntów od PKP i pozyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W przetargu zakończonym 13 kwietnia nie złożono żadnej oferty, dlatego rozpoczyna się procedura tzw. „dialogu technicznego”, która powinna wyjaśnić przyczyny tego stanu i zwiększyć szanse na rozstrzygnięcie drugiego postępowania. Szerzej to zagadnienie zostało omówione w czasie obrad Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia br., a relację filmową (niezmanipulowaną!) zamieścił portal www.goleniow.net.pl obok tekstu zawierającego nieprawdziwe informacje. Nie ma też żadnej sensacji w informacji o roku 2023 jako granicznej dacie dla komunikacyjnej inwestycji w Goleniowie. Do roku 2023 mają być wykorzystane środki unijne przewidziane na wsparcie działań gminy, o czym jasno i wyraźnie mówiono na posiedzeniu komisji.Podkreślić trzeba, że radni słuchający informacji na temat centrum przesiadkowego przyjęli do wiadomości wyjaśnienia wiceburmistrza T. Banacha i dyrektora J. Wysockiego, udzielając poparcia dla wszelkich działań, które doprowadzą do wykonania i rozliczenia inwestycji w zaplanowanym czasie – tj. do roku 2023.


Goleniów 1968 - 17.04.2018 | 13:25

Prawie półgodzinny film nakręcony amatorską kamerą 8mm w Goleniowie w 1968 roku, dotąd nie prezentowany publicznie. Prawie półgodzinny film nakręcony amatorską kamerą 8mm w Goleniowie w 1968 roku, dotąd nie prezentowany publicznie. Film jest bardzo słabej jakości, ale ma sporą wartość jako pamiątka. Zawiera sceny nakręcone podczas widowiska historycznego przy Bramie Wolińskiej w czasie obchodów 700-lecia Goleniowa, są na nim ujęcia z egzaminu maturalnego z języka polskiego w goleniowskim LO, jakieś zawody sportowe na przyszkolnym boisku (w obecnej SP nr 5 działała na parterze SP nr 4, na piętrze zaś LO), zajęcia sportowe na miejskim stadionie. Są też sceny z powitania wiosny nad Iną, z pochodu pierwszomajowego w 1968 roku oraz kilka ujęć nakręconych na ulicach miasta. Nie jest pewne, kto jest autorem filmu. Być może jest nim nauczyciel LO, pan Mirosław Kamiński, który amatorsko zajmował się fotografią i filmowaniem. Kamerzystę wpuszczono na salę egzaminacyjną w LO, na filmie jest sporo ujęć związanych z tą szkołą – to świadczy o związku filmowca z liceum.Rolka filmu została w połowie lat osiemdziesiątych odnaleziona w szpargałach na zapleczu pracowni chemicznej LO. Oczyszczona, zabezpieczona - przeleżała kolejne lata w szufladzie, w tym roku została przegrana na nośnik elektroniczny.


Kolejne podejście do Załomia - 16.04.2018 | 13:12

Gmina Goleniów rozpisze kolejny przetarg na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Leśnej w Załomiu. Dwa poprzednie przetargi trzeba było unieważnić ze względu na zbyt dużą różnicę między oferowaną ceną a wielkością środków zarezerwowanych na to zadanie. Udało się jednak wynegocjować zgodę na przesunięcie środków przydzielonych Goleniowowi w ramach budżetu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i zwiększenie kwoty na budowę centrum przesiadkowego. Jest więc szansa na rozstrzygnięcie przetargu i zrealizowanie tej inwestycji jeszcze w tym roku.


Dialog techniczny w sprawie dworca - 16.04.2018 | 12:23

Na przetarg na wyłonienie wykonawcy wielofunkcyjnego centrum przesiadkowego w Goleniowie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie przetargowe trzeba było unieważnić. Unieważnienie postępowania nie zamyka tematu. Burmistrz Robert Krupowicz polecił wszcząć przygotowanie procedury dialogu technicznego m.in. z potencjalnymi wykonawcami, przewidzianą w art. 31a Prawa zamówień publicznych. Powinna dać ona odpowiedź na pytanie o przyczynę niezłożenia w przetargu ani jednej oferty oraz może pozwolić uzyskać informacje niezbędne do ewentualnej korekty opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 31b Prawa zamówień publicznych na stronie internetowej Gminy Goleniów zamieszczona zostanie informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, które będzie prowadzone zgodnie z zasadami podanymi w art. 31a ust. 2 tej ustawy. Po zakończeniu dialogu technicznego oraz po uwzględnieniu pozyskanych tą drogą informacji zostanie ogłoszone kolejne postępowanie mające wyłonić wykonawcę tej kluczowej dla Goleniowa inwestycji.


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


Odwleczona budowa dworca w Goleniowie - realizacja do 2023 roku? - 19.04.2018 | 17:49

Wygląda na to , że jeszcze długo mieszkańcy Goleniowa będą musieli poczekać na budowę nowego dworca kolejowego.  Sztandarowa inwestycja zaplanowana przez administrację obecnego Burmistrza, słuchając słów urzędników, wydawała się łatwa i szybka do realizacji.  Wyszło jak zawsze.Zapoznajcie się Państwo z informacją przedstawioną przez Burmistrza i urzędników na temat opóźnienia tej budowy.Miejmy nadzieję, że nowa ekipa i radni wybrani w nowych wyborach doprowadzą tą potrzebną inwestycję do finalnego końca.Posiedzenie Komisji Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska  RM w Goleniowie 16.04.2018r.


Rozwijamy nasz Port Lotniczy - 19.04.2018 | 17:49

Dzięki wspólnym wieloletnim działaniom Miasta Szczecin, Samorządu Województwa i Wojewody Zachodniopomorskiego jeszcze przed wakacjami będzie uruchomione poranne połączenie z Portu Lotniczego Szczecin Goleniów do Warszawy. Co ważne, powrót będzie możliwy późnym wieczorem.- To połączenie jest szczególnie ważne z punktu widzenia zachodniopomorskiego biznesu, zapewni lepszy kontakt z inwestorami i łatwiejszą wizytę dla przedsiębiorców z Europy i świata. Dzięki naszym wspólnym działaniom Pomorze Zachodnie jest coraz lepiej skomunikowane z Warszawą. - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.Dzięki staraniom Samorządu Województwa, jeszcze w maju przedstawiciele lotniska wezmą udział w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wyjeździe studyjnym do Liege w Belgii, gdzie w planach jest m.in. wizyta w największym belgijskim porcie lotniczym cargo (siódmym tego typu w Europie).- Konsekwentnie wspieramy nasz port lotniczy, dlatego chcemy przybliżyć nowoczesne rozwiązania transportowe wdrażane w obrocie ładunkowym na rynku europejskim. - dodaje Geblewicz. Mimo, że port lotniczy w Liege koncentruje się głównie na obrocie towarowym, obsługując ponad 30 000 ton ładunków na miesiąc, świadczy również usługi w przewozie pasażerskim obsługując 23 połączenia. Wyjazd studyjny do Li?ge obejmuję również wizytę w tamtejszym porcie rzecznym, trzeci co do wielkości w Europie.Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku udziały Województwa Zachodniopomorskiego w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów zwiększyły się o 5 mln zł. To efekt porozumienia z 2013 roku, w którym samorząd zobowiązał się do wspierania przebudowy i modernizacji portu. Od tamtego czasu wsparcie ze strony Samorządu Województwa dla portu lotniczego w Goleniowie wyniosła ponad 24 mln zł, a do 2020 roku, osiągnie łącznie 33,4 mln zł.W 2017 r. z Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów skorzystało ponad 578 tys. pasażerów, o 23,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Plany na ten rok zakładają kolejny wzrost co umożliwi m.in. nowo otwarte połączenie do Edynburga. Za wzrostem ruchu lotniczego oraz ilości pasażerów, idą plany rozwoju obiektu, w tym m.in. zrealizowanie zaplecza techniczno-logistycznego i dworca towarowego cargo.


Archidiecezjalne Dni Młodych - Goleniów 2018 - 19.04.2018 | 17:49

 Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Miasto i Gmina Goleniów organizują Archidiecezjalne Dni Młodych, które odbędą się w dniach 1-3 maja br. w Goleniowie. Spotkanie będzie częścią obchodów XXXIII Światowego Dnia Młodzieży i będzie przeżywane pod hasłem zaproponowanym przez Papieża Franciszka: ?Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga? (Łk 1,30). Organizatorzy przewidują, że - podobnie jak w latach ubiegłych - weźmie w nich udział ponad 1500 studentów i młodzieży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz goście z Bambergu (Niemcy) i Seez (Francja).Program Dni Młodych będzie się składał z różnych spotkań modlitewnych, projektów artystycznych, edukacyjnych i form wypoczynku. Wśród nich znajdą się m.in. jutrznie, nabożeństwa i wieczorne, muzyczne uwielbienia w kościołach parafialnych, biało-czerwony marsz patriotyczny, koncerty i spotkania w małych grupach. Centralnym punktem wszystkich dni będzie Msza Święta pod przewodnictwem biskupów. Nasz wspólny czas ubogacą występy chrześcijańskich zespołów muzycznych ?Asia Stanuch z zespołem? i ?Schola Vivaldi?, obejrzymy również wspólnie widowisko plenerowe w wykonaniu Teatru A pt. ?Pieśń o Franciszku?. Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalnych Dni Młodych wezmą udział w 27. warsztatach tematycznych, m.in. filmowych, fotograficznych, gier i zabaw rekreacyjnych, kulinarnych, liturgicznych, medycznych, misyjnych, muzycznych, origami, perkusyjnych, tanecznych, wikliniarskich, wokalnych, wolontariatu, teatralnych i żeglarskich. Podczas trzydniowego spotkania będzie także realizowany program rekreacyjno-rozrywkowy - gra miejska pt. ?Bieg Samarytański? - rywalizacja grup, Przegląd Kultury Chrześcijańskiej oraz Wielki Konkurs Wiedzy Religijnej.Do udziału w Dniach Młodych zapraszamy młodzież całej Archidiecezji, a w szczególności młodzież uczestniczącą w Światowych Dniach Młodzieży oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów, służbę liturgiczną, młodzież zrzeszoną w KSM, Ruchu Światło-Życie, członków scholii i zespołów muzycznych oraz innych grup parafialnych. Nasze zaproszenie kierujemy w szczególny sposób do młodzieży, która w tym roku przyjęła lub przyjmie sakrament bierzmowania.Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Młodych księży, siostry zakonne, katechetów i opiekunów świeckich z grupami młodzieży. Uczestnicy Dni Młodych, którzy akceptują regulamin Dni Młodych wybierają jeden z warsztatów tematycznych, a rodzice osób niepełnoletnich przekazują opiekunowi grupy oświadczenie dotyczące zgody na ewentualne zabiegi medyczne. Uwaga! Jest ono wymagane w odniesieniu do osób niepełnoletnich, celem udzielania im specjalistycznej pomocy lekarskiej. Dlatego już teraz prosimy opiekunów, aby zaświadczenia rodziców mieli zawsze przy sobie.Elektroniczne zapisy uczestników na Portalu Młodych Ichtis.info (www.zapisy.ichtis.info) rozpoczęły się 15 marca br. i będą trwały do 25 kwietnia br. Funkcjonuje także oficjalny profil Archidiecezjalnych Dni Młodych na portalu społecznościom Facebook. Profil wydarzenia można znaleźć w wyszukiwarce serwisu wpisując hasło ?Archidiecezjalne Dni Młodych?. Zapraszamy do odwiedzania i ?polubienia? profilu Dni Młodych na Facebook'u oraz udostępniania go dalej.Informacja ze strony ***Archidiecezjalne Dni Młodych w Internecie:Oficjalna strona Dni Młodych: (dział ?Dni Młodych Goleniów 2018?)Facebook: You Tube: Fotogalerie:


Ruszył sezon motocyklowy - 19.04.2018 | 17:49

Policjanci ruchu drogowego z Goleniowa rozpoczęli służbę na motocyklach. Podczas patrolowania dróg, zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów drogowych zarówno przez kierujących samochodami, jak i jednośladami.Mundurowi pełniący służbę na motocyklach, monitorują drogi powiatu goleniowskiego. Taka forma pełnienia służby, skutecznie studzi zapał piratów drogowych, a także pozwala na szybką reakcję na zdarzenie oraz ekspresowe dotarcie do miejsca trudno dostępnego dla radiowozu.Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, że w przypadku zderzenia motocykla i samochodu, motocyklista ma mniejsze szanse wyjścia z wypadku bez obrażeń.Motocyklisto, pamiętaj, że droga publiczna to nie tor wyścigowy! Pomyśl o innych użytkownikach dróg. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego: nie przekraczaj prędkości, nie wymuszaj pierwszeństwa, wykazuj się ograniczonym zaufaniem wobec innych kierujących. Jedź rozsądnie i odpowiedzialnie.


Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w Goleniowie - 19.04.2018 | 17:49

Dzisiaj o godz. 18,00 w sali obrad Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się spotkanie z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Na spotkaniu ma zostać przedstawiony nowy szef zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka.Arkadiusz Marchewka zastąpił Stanisława Gawłowskiego, który aktualnie jest w areszcie.
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay