wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń

Reklama box
to jest przykład reklamy komercyjnej box. Jeżeli zależy Ci na takiej formie reklamy kliknij i dowiedz się więcej!D O D A J   B O X 
Dziś jest: 20.08.2018 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 671 - Osób online: 10
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
hekko tani hostingreklama w ogłoszeniach
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Rekordowy miesiąc lotniska - 20.08.2018 | 14:32

Miniony lipiec okazał się najlepszym miesiącem w historii portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Pokopnana została w tym okresie bariera 60 tysięcy pasażerów.


Burmistrz oficjalnie - 20.08.2018 | 13:52

Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz oficjalnie potwierdził to, o czym w praktyce wiadomo od września ubiegłego roku. Czyli swój udział w wyborach samorządowych.


Secesji nie będzie - 20.08.2018 | 13:05

Nie będzie referendum w sprawie utworzenia gminy Kliniska Wielkie.


Targi pracy - 20.08.2018 | 12:57

Na koniec września Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zaplanował kolejną edycję Targów Pracy i Edukacji.


Trzeci kandydat na burmistrza Nowogardu - 18.08.2018 | 17:47

NOWOGARD. Piotr Słomski, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, ubiegać się będzie o stanowisko burmistrza gminy.


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


Zwrot akcyzy rolnikom za paliwo - 20.08.2018 | 15:20

Tylko do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać wniosek o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wniosek (wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa lub ich kopiami) należy składać do burmistrza, wójta lub prezydenta gminy, na terenie której leżą grunty rolne. Limit zwrotu w roku 2018 to 86 zł pomnożone przez liczbę hektarów użytków rolnych. Formularz wniosku zamieszczony jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku W 2018 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2018 r., w dwóch terminach, tj. od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Pobierz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Zapraszamy na bezpłatne seanse filmu "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" - 17.08.2018 | 09:51

Goleniowska prapremiera "Dywizjonu 303" zbliża się wielkimi krokami. Udział w niej zapowiedzieli m.in. reżyser Denis Delić i producent Jacek Samojłowicz, a także Arsen Cebrzyński (wnuk pilota Dywizjonu 303) i Henryk Mazur (sponsor filmu). Gmina Goleniów przygotowała cztery bezpłatne seanse dla ponad siedmiuset mieszkańców. Zapraszamy w dniach 3, 4, 5 i 6 września o godz. 20:00 do Kino-kawiarni Goleniów. Szczególnie liczymy na zainteresowanie uczniów naszych szkół podstawowych – „Dywizjon 303” to świetna lekcja historii, podana w atrakcyjny sposób. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” to film który powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera. Polscy piloci początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) tworzą elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w których brali udział podczas bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo kochali, kogo stracili i za kim tęsknili. W rolach głównych występują: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna Prus i Cara Theobold.


Wybory 21 października - 14.08.2018 | 12:26

Właśnie zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rozporządzenie jest dostępne w internetowym Dzienniku Ustaw.  Premier zarządził wybory samorządowe w niedzielę 21 października. Jeśli potrzebna będzie druga tura wyborów, to odbędzie się ona w niedzielę 4 listopada. Przypomnijmy, że wprowadzono istotne zmiany W Kodeksie wyborczym. Kadencja władz samorządowych będzie odtąd wynosić 5 lat (dziś – 4), a radnych w Gminie Goleniów wybierać będziemy nie w okręgach jednomandatowych, ale głsoując na listy zgłoszone przez komitety wyborcze. W Gminie Goleniów będą trzy okręgi wyborcze: jeden wiejski, w którym zostanie wybranych 8 radnych oraz dwa miejskie, w których będzie wybranych 13 radnych.


Finansowe wsparcie dla rolników - 14.08.2018 | 12:23

Rolnicy poszkodowani przez suszę, których straty zostały już oszacowane przez uprawnioną komisję, mogą wysąpić o przyznanie rządowej dotacji na uprawy, które zostały zniszczone w co najmniej 30%. Wnioski o dotacje można już składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe warunki przyznania pomocy podane są w komunikacie zamieszczonym na internetowej stronie ARMiR. Zachęcamy do zapoznania się z informacją i złożenia wniosku o pomoc finansową.


Lifting amfiteatru - 13.08.2018 | 14:53

Pracownicy spółki PGK porządkują widownię amfiteatru i wymieniają tam ławki. Obiekt będzie się lepiej prezentować na festiwalu „Ludzka mozaika”, zaczynającym się w piątek 24 sierpnia. Usunięto chwasty wyrastające spod ławek, widownię sprzątnięto. Trwa wymiana starych ławek w obu skrajnych sektorach widowni. Montowane są nowe deski, wyprodukowane w stolarni PGK z drewna pozyskanego podczas cięć na terenie miasta. Amfiteatr, zbudowany na początku lat 70 ub. wieku, jest w złym stanie technicznym. Wykonywane prace mają charakter remontu kosmetycznego, by zapewnić widzom względnie przyzwoite warunki oglądania tego, co będzie się działo na scenie. Nie jest planowany generalny remont obiektu, który w przyszłości zostanie wyburzony, a teren zagospodarowany zgodnie z potrzebami mieszkańców miasta. {gal width=210 height=140}aktualnosci/2018/08-13-amfiteatr{/gal}


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego - 21.08.2018 | 00:54

W dniu Święta Wojska Polskiego składamy najszczersze życzenia żołnierzom i pracownikom wojska służącym w kraju jak i na misjach poza nim. Składamy podziękowania kombatantom, weteranom misji poza granicami kraju oraz poszkodowanym w misjach, rezerwistom, emerytom, którzy pełniąc swoją służbę nie raz wpływali na chwalebne czyny Wojska Polskiego.Szczególnie dziękujemy Wam żołnierze :- 3 Batalionu Logistycznego im. Ziemi Goleniowskiej z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej- Składu w Mostach z 1 Regionalnej Bazy Logistycznejza wysiłek i trud, pracę, w tym na rzecz społeczności ziemi goleniowskiejWszystkim Wam życzymy wszelkiej pomyślności.Zespół redakcyjny portalu goleniow.net.pl


Stargard. Nielegalne pokazy driftu, przyczyną tragedii - 21.08.2018 | 00:54

Stargard. Nielegalne pokazy driftu, skończyły się wypadnięciem BMW w barierki. W wyniku wypadku 5 osób zostało poszkodowanych, dwie osoby w tym jedną w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.Do Wypadku doszło w sobotę około godziny 22,40 na ul. Wyszyńskiego w Stargardzie. Kierujący srebrnym BMW kombi młody człowiek tracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki odgradzające chodnik od jezdni raniąc w sumie 5 osób. Kierowca stracił panowanie podczas tzw driftu czyli popisu "kontrolowanego poślizgu". popisy takie są nielegalne. W wydarzeniu brało wielu młodych kierowców, ich nielegalne popisy zostały zorganizowane przez Facebook i zgromadziły bardzo dużą grupę młodych ludzi, którzy byli widzami. Zastanawiające jest to, że nad samymi popisami nie zapanowali policjanci, którzy wiedzieli o tym nielegalnych zawodach i wysłali na miejsce dwa radiowozy z funkcjonariuszami.Ułańska fantazja, czy jak kto woli głupota doprowadziła do tragedii. A.B. Materiał nadesłany przez czytelnika 


Wielka Defilada Niepodległości od zaplecza (backstage) - 21.08.2018 | 00:54

  Zapraszam do obejrzenia naszej galerii zdjęć z Uroczystej Wielkiej Defilady Niepodległości z okazji 100 Lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości , która odbyła się wczoraj w Warszawie.  Zdjęcia przedstawiają przygotowania przed marszem oraz sam początek marszu. Fotografie wykonane w dość nietypowej odsłonie czyli defilada od zaplecza, okiem naszego reportera Marinero.  


Płaska ziemia - 21.08.2018 | 00:54

Szanowni Państwo!Zdawać by się mogło, że przy takiej obfitości informacji wszelakich wystarczy umiejętnie dmuchnąć, żeby oddzielić ziarno od plew. Nic bardziej mylnego. Szukanie prawdy w gąszczu informacji i dezinformacji, to jak wędrowanie przez puszczę bez mapy, albo płynięcie przez ocean bez busoli. Ci, którym zależy na wpuszczaniu nas na bezdroża, chcą jednak czasami sprawdzić, jak daleko zabrnęliśmy. W tym celu wymyślają oczywiste absurdy typu - racje ?zwolenników płaskiej ziemi? i patrzą ilu się na to ?załapie?.Nie czarujmy się - wszyscy jesteśmy podatni na sugestie, chociaż w różnym stopniu. Najlepiej mają ci, którzy dzielą ludzi tylko na: ?swoich? i ?obcych?. Dla lewaka swoi, to anarchiści wszelkiej maści, a obcy to narodowcy, którym trzeba mieszać szyki. I mieszają. A najlepsze są w tym ruskie trolle, bo nie mają najmniejszych skrupułów, żeby każdego obwiniać, właśnie o... sprzyjanie Rosji. Mistrzem jest niewątpliwie Tusk, który najpierw posyłał Putinowi miłosne spojrzenia i robił takież gesty, i zaraz po tym oddał śledztwo smoleńskie ?przyjaciołom Moskalom?, a teraz oskarża kogo popadnie o sprzyjanie Putinowi.A jak było dawniej? Różnice poglądów w przedwojennej Polsce były tak silne, że do dziś można spotkać płomiennych zwolenników Piłsudskiego, niechętnych Dmowskiemu i na odwrót. Między tamtą a dzisiejszą sytuacją jest jednak różnica zasadnicza. Tamte dwa obozy różniły się tylko strategią, cel był ten sam - wolna Polska. Dzisiaj terytorium Polski zasiedlają: ?historyczny naród polski i polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza?, jak ładnie to określił Stanisław Michalkiewicz.Jasne, że cele obydwu grup są skrajnie rozbieżne. Polacy chcą Polski silnej i suwerennej, wspólnota rozbójnicza słabej, uzależnionej od mocodawców zewnętrznych, którym wiernie (chociaż może czasem nie całkiem świadomie) służą.     Wyznawcy ?płaskiej ziemi? zostali niewątpliwie zmanipulowani przez prowokatorów, ale obecnie znajdują się zapewne po obu stronach barykady.Pozdrawiam i do następnej soboty Małgorzata Todd  


Pijany kierowca przyjechał samochodem na komendę Policji. Chciał zgłosić przestępstwo, do którego nie doszło - 21.08.2018 | 00:54

Do niecodziennego zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę (12 sierpnia br. ) wczesnym rankiem w Goleniowie. Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie stawił się 45 - letni mężczyzna, aby zgłosić kradzież jego dokumentów oraz kluczyków od samochodu. Kierowca znajdował się pod wyraźnym wpływem alkoholu, a zaparkował pod budynkiem Policji tuż pod kamerami monitoringu.Do dyżurnej pełniącej służbę w KPP Goleniów, podszedł mieszkaniec powiatu goleniowskiego, który chciał zgłosić kradzież swojego prawa jazdy oraz kluczyków od samochodu. W trakcie rozmowy z mężczyzną policjantka poczuła od niego wyraźną woń alkoholu z ust i w związku z tym wezwała na miejsce patrol Policji, celem przebadania stanu trzeźwości kierującego.Okazało się, że ma on 1,7 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo w trakcie dokumentowania całego zdarzenia policjanci ujawnili przy mężczyźnie prawo jazdy oraz kluczyki od samochodu, których to kradzież chciał zgłosić. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez policyjne kamery. Lekkomyślny kierujący nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Za swój czyn wkrótce odpowie przed Sądem, tymczasem mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy.  
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay